Norwegia

Norwegia jest państwem zlokalizowanym w Europie Północnej, o łącznej powierzchni 385 252 km2. Norwegię zamieszkuje 5 165 802 osób co przy dużym terytorium daje średnią gęstość zaludnienia 15,5 osoby na km2. Państwo graniczy z 4 krajami: Szwecją, Rosją, Finlandią oraz poprzez granicę morską z Danią. Stolicą kraju jest Oslo.

Królestwo Norwegii to monarchia konstytucyjna gdzie na podstawie konstytucji król może wybierać Radę Państwa czy też wpływać na pobór podatków. Równocześnie król jest posiada tytuł naczelnego dowódcy sił lądowych i morskich. Władza wykonawcza dzierży rząd z premierem, a za władzę ustawodawczą odpowiada jednoizbowy parlament. Norwegia uzyskała niepodległość w roku 1905, kiedy to rozwiązania została Unia ze Szwecją.

Geografia

Charakterystyczną wizytówką Norwegii jest linia brzegowa o długości około 20 tysięcy kilometrów gdzie można podziwiać wspaniałe fiordy. Kraj z uwagi na warunki klimatyczne jest słabo zaludniony. Ponad 3 miliony ludzi żyje w miastach. W rejonach północnych strefa klimatu chłodnego morskiego miesza się z subpolarnym, a temperatury minusowe utrzymują się przez znaczną część roku.

Gospodarka

Norwegia jest krajem rozwiniętym, od lat znajdująca się w czołowej trójce krajów świata z największym PKB per capita (70 553 USD w roku 2016). Równocześnie obciążenia podatkowe należą tutaj do jednych z najwyższych w Europie. Wpływy podatkowe jako odsetek z PKB wynoszą aż 46%. Większe wartości są jedynie w Dani i Szwecji.

Bogactwo Norwegii opiera się na przemyśle wydobywczym gdzie prym wiedzie ropa naftowa. To najważniejszy surowiec tego skandynawskiego kraju. Z pozostałych surowców mineralnych istotnych dla norweskiej gospodarki należy wymienić gaz ziemny, rudy żelaza oraz miedzi, niklu i tytanu.